Kliniske resultater ved Akupunkturbehandling av Kreft

Notater fra mine Journaler

Are Simeon Thoresen, DVM

Historie

I 1984 forsøkte jeg for første gang en ny metode i min behandling av kreftsyke hunder, og resultatene av denne første utprøvningen var svært lovende (Thoresen 2002). Hunden hadde jur-svulster, en rekke i flere av melkekjertlene, og kreften hadde også spredt seg til lungene. Den hadde begynt å få pusteproblemer, og var alment redusert. Jeg satte en nål i LV03 (se begrunnelsen for dette senere i artiklene). Svulstene forsvant nesten totalt innen et par uker, og hunden døde flere år senere av en helt annen årsak, nyreproblemer. I 1995 behandlet jeg også en hest med kreft etter den same metoden. Den hadde ”Equint Sarcoid”, og resultatene også her var overveldende. Jeg publiserte dette tilfellet i “Norsk Veterinærtidsskrift” i 1995 (Thoresen 1995). Til tross for dette har ingen norske kolleger vist interesse for denne metoden.

I årene etter 1984, har jeg behandlet 500-600 pasienter som har fått kreft av alle mulige typer. I den grad det har vært mulig å gjøre en Meridian-diagnose (på hvilken meridian kreften ligger eller startet) slik som det blir beskrevet senere i denne artikkelen, har resultatene vært meget gode, spesielt ved bryst-kreft (jur-svulst). Av samme grunn har resultatene også vært gode ved føflekk-kreft (melanosarcoma). I krefttilfeller hvor det er vanskelig å påvise det eksakte stedet hvor veksten begynte, som ved blodkreft, lymfekreft, hjernesvulster og lignende har resultatene ”bare” vært gode. Ved leverkreft har resultatene vært dårlige.


Introduksjon

De fleste, om ikke alle, kroppslige funksjoner og prosesser er kontrollert av andre funksjoner og prosesser. Dette kalles feed-back mekanismer. Disse mekanismene involverer flere nivåer av kontroll som;

Denne kontrollen sees som;

Mangel på, eller sammenbrudd av de beskrevne kontrollerende systemene, kan sees også på;

Vanlig kreft-terapi i dag baserer seg vesentlig på kirurgi, kjemoterapi, stråling, forskjellige måter å stimulere kroppens immunsystem, administrasjon av spesifikke antistoffer, interferon med mer. Forskning på gen-basert terapi er på et tidlig stadium. Mange av disse metodene har alvorlige og ubehagelige bi-virkninger.

Derfor vil jeg i denne artikkelen argumentere for og vise at det finnes en annen måte å behandle kreft på. En metode som tar i bruk kroppens egne kontrollmekanismer, og at disse mekanismene kan aktiveres ved hjelp av akupunktur.

Innen akupunkturen har vi 12 hovedmeridianer, og hver av disse meridianene involverer et bestemt område av kroppen, og hver av meridianene blir også kontrollert av en annen meridian. På denne måten vil alle kroppsområder, organer og prosesser stå under kontroll/innflydelse av en meridian.

(NB! Tabeller sees best i landskapsformat, når man ser de på mobiltelefon eller på andre små skjermer. Skyv sideveis for å se hele bredden.)

Ko (Kontrollerende) Syklus * Lever (LV) og galleblære(GB) X Milt (SP) og mage (ST) X Nyre (KI) og blære (BL) X Hjerte (HT) & Tynntarm (SI); Hormon-meridian (TH) & Hjertesekk (PC) X Lunge (LU) & Tykktarm (LI) X Lever (LV) & Galle-blære (GB)

* Hvor X = Kontrollerer (bringer Kontroll)


Denne kontrollsyklusen kan settes opp i et pentagram.

Bilde av pentagrammet som kontrollerende system.

Illustrasjon av pentagrammet.


Det finnes også et annet kontrollerende system, kalt “kors-syklusen”. Dette fungerer i samklang med pentagrammet, og man kan ikke alltid si sikkert hvilket system en skal bruke.

Bilde av kors-syklusen som kontrollerende system.

Illustrasjon av Kors-systemet.


Materiale og metoder

Siden oppdagelsen av metoden i 1984 har jeg utviklet et fast skjema for behandling av kreft som beskrevet. Jeg bruker utelukkende den kontrollerende syklusen, og også bare Yin-meridianen.

For eksempel bruker jeg:

LV-meridianen
for å kontrollere kreft i milt og mage, eller i områdene hvor milt eller mage-meridianen forløper, for eksempel ben-kreft i den nedre og mediale delen av tibia (hvor SP-meridianen passerer), eller brystkreft/jursvulst (ST-meridianen passerer juret/brystvorten).

SP-meridianen
for å kontrollere kreft i nyrene og blæra, eller i hudområder hvor KI- eller BL-meridianen passerer.

Det tar vanligvis bare 1-3 akupunktur-behandlinger med 4 ukers mellomrom for å få kreftsvulsten under kontroll. Om mine pasienter (humane pasienter) får annen behandling, er det intet til hinder for å fortsette denne behandlingen. Den i denne artikkelen beskrevne behandling er ikke rettet mot kreften som sådan, den styrker bare kroppens egne evner og muligheter til selv å kontrollere svulsten. Derfor kan den godt kombineres med annen kreftbehandling, som da som regel er rettet mot selve kreften.


Resultater

De 15 pasientene som er beskrevet i tabellen nedenfor, er fra en ubrutt rekke av pasienter presentert mellom 22nd april 2003 og 26th januar 2004; de er altså ikke plukket ut for å gi et så godt resultat som mulig. Også pasienter som ble behandlet før april 2003, og som kom til kontroll i den beskrevne perioden, ble tatt med i materialet.

Tabell 1 sammenfatter alle resultater i den beskrevne perioden.

Tabell 1: Sammendrag av alle kreftpasienter (hunder) i den angitte perioden

(NB! Tabeller sees best i landskapsformat, når man ser de på mobiltelefon eller på andre små skjermer. Skyv sideveis for å se hele bredden.)

# Kreft-type / beskrivelse av tumor / malignitet (ondartethet) og indikasjon for malign (ondartet) (M) eller benign (godartet) (B) Pasient, fødselsår Akupunkt / dato for første behandling / beskrivelse av utviklingen av kreften, og en indikasjon for positive effekt (P), usikker (?) eller negativ (N) Rasjonale for valget av akupunkturpunkt
1 Jur-kreft / 10 & 8 mm svulster på begge sider / malign (ondartet) (M) Tispe, Chihuahua, født 1999 LV03 / 22/4-03 / svulstene gikk først nesten helt bort, kom så igjen, og er nå stabile. Ingen annen behandling (P) Jeg brukte LV03 fordi ST-meridianen passerer rett gjennom brystvortene (juret), og LV kontrollerer ST via pentagrammet.
2 Perianal-kreft / 12 cm. i diameter / benign (godartet) (B) Tispe, Chihuahua, født 1999 CV23 / våren –02 / svulsten var stabil i 1 år, startet så å vokse igjen høsten –03, og hunden ble avlivet november –03. Ingen annen behandling ble foretatt (N) Kreften var plassert på den dorsale midtlinjen (GV, Dumai), så jeg kontrollerte den ved å stmulere (CV, Renmai). For kreft på CV, stimuler GV; for kreft på GV, stimuler CV.
3 Osteosarcoma (beinkreft) venstre framben / 11 cm2 / malignant (M) Hannhund, blanding, født 1994 HT09 / November –02 / i April –03 var kreften totalt borte. Ingen annen behandling (P) Jeg behandlet HT09 da kreften lå på LU-meridianen, og HT kontrollerer LU.
4 Kreft i buk-hinna, med spredning / malignant (M) Hannhund, Riesenschnauser, født 1989 SP06 / 1. April –03 / de første månedene syntes alt å gå bedre, men så døde hunden plutselig i august. Ingen annen behandling (N)
5 Jursvulst, diameter 1.1 cm / trolig godartet (benign) (B) Tispe, Engelsk setter, født 1996 LV03 / 17/7-03 / etter ett år var svulsten totalt borte. Ingen annen behandling (P) Se 1.
6 Jursvulster (2): diameter 1.4 cm, 1,1 cm / trolig godartet (benign) (B) Tispe, Engelsk setter, født 1998 LV03 / 17/7-03 / etter ett år er svulstene 0,3 og 0,2 mm. Ingen annen behandling (P) Se 1.
7 Hudkreft / 4 cm. i framlabben, høyre / malign (ondartet) (M) Hannhund, Riesenschnauser, født 1994 KI01 / 15/7-03 / kreften var blitt operert før jeg så hunden, men hadde så etterpå spredt seg. Etter behandlingen var svulstene redusert med 60% og er stabile. Ingen annen behandling (P) Jeg brukte KI01 fordi kreften først dukket op på HT-meridianen, og KI kontrollerer HT.
8 Testikkelkreft / 7.5 cm diameter / benign (godartet) (B) Hannhund, Golden retriever, født 1988 LU11 / 17/6-03 / svulsten har siden behandlingen ble igangsatt stoppet helt opp i veksten. Ingen annen behandling (P) LV-meridianen passerer testiklene, og LU kontrollerer LV.
9 Brusk-kreft / venstre side av buken, 12 x 12 cm / malign (ondartet) (M) Hannhund, blanding, født 1995 LU11 & LU01 / 22/7-03 / etter hver behandlingbegynte kreften å avta, men etter et par uker begynte den å vokse igjen. Dette har gjentatt seg mange ganger nå.. Nå måler svulsten 17 x 20 cm. (? P) LU kontrollerer kreft på GB-meridianen, hvor denne svulsten begynte.
10 Lymfekreft / / malign (ondartet) (M) Hannhund, Harehund, født 1996 LV03 / 10/9-03 / 2 dager etter den første behandlingen fikk hunden en kraftig reaksjon, og eieren avlivet den straks (N) Jeg valgte LV03 da kreften startet på ST-meridianen, og LV kontrollerer ST.
11 Jur-kreft / mange svulster på¨begge sider, størrelser mellom 5 mm til 20 mm. / malign (ondartet) (M) Tispe, Islandsk fårehund, født 2001 LV03 / 30/9-03 / hunden ble ikke operert eller gitt noen annen form for behandling. Alle svulstene forsvant i løpet av få uker (P) Se 1.
12 Kreft i mechenchymet på innsiden av kneet / 10 cm. diameter / malign (ondartet) (M) Hannhund, blanding, født 1999 LU11 / 10/10-03 / etter den første behandlingen stoppet veksten, og kreften ser nå ut for å være stabil (P) Da kreften utviklet seg på LV-meridianen behandlet jeg LU som kontrollerer LV.
13 Kreft i epitelet på “baken” / 5 x 4 cm / malign (ondartet) (M) Tispe, stor puddel, født 1992 SP01 + HT09 / 28/10-03 / etter behandlingens begynnelse har kreften krympet til 1.9 x 1.9 cm. Ingen annen behandling er gitt (P) Da kreften begynte på BL-meridianen, behandlet jeg både SP og HT, da begge kontrollerer BL i følge pentagrammet og kors-syklusen.
14 Mastcelle-kreft / malign (ondartet) (M) Hannhund, Engelsk setter, født 1997 HT09 / 20/12-03 / etter behandlingens begynnelse er svulsten redusert med 70% (P) Jeg brukte HT09 da kreften startet på LU-meridianen, og HT kontrollerer LU.
15 Jur-kreft venstre side. Ble operert, men det ble spredning til begge sider / malign (ondartet) (M) Tispe, Tibetansk tempelhund, født 1991 LV03 begge siderl / 20/1-03 / siden behandlingen startet er alle svulstene redusert (P) Se 1.

Tabell 2: Sammendrag av resultatene

(NB! Tabeller sees best i landskapsformat, når man ser de på mobiltelefon eller på andre små skjermer. Skyv sideveis for å se hele bredden.)

Clinical outcome [interim] Number of Cases
Antall pasienter 15
Benigne svulster 4
Maligne svulster 11
Redusert vekst i benigne svulster 1
Redusert vekst i maligne svulster 4
Total forsvinning av synlige benigne svulster 1
Total forsvinning av synlige maligne svulster 3
Generell positiv utvikling av svulsten i benigne tilfeller 3
Generell negativ utvikling av svulsten i benigne tilfeller 1
Generell positiv utvikling av maligne svulster 9
Generell negativ utvikling av maligne svulster 2
Antall døde pasienter 3

Diskusjon

Fra disse enkeltstående resultatene er det vanskelig å trekke bastante konklusjoner, siden antall pasienter er for lite. Men resultatene fra denne pilot-undersøkelsen er de samme som jeg har trukket fra flere hundre tilfeller over mange år, og da kan man tillate seg å trekke visse konklusjoner.

Selv om det er få tilfeller, er resultatene av noen av de refererte enkelttilfellene så eksepsjonelle at de ikke kan gå upåaktet hen.

En av disse er at jeg har behandlet, i løpet av den angitte tiden, 5 tisper med jurkreft av varierende ondartethet. Akupunktur var den eneste behandlingen som ble gitt disse hundene. Alle svulstene stoppet opp i veksten, ble redusert eller forsvant helt. Dette er eksepsjonelt!

Jeg innser at mange hundeeiere likså vel som kolleger møter disse opplysningene jeg her har gitt med mistro. Allikevel, de er sanne, og jeg kan ikke annet enn å oppfordre hundeeiere og kolleger til å forsøke denne metoden.


Referanser:

  1. 1. Thoresen A., Acupuncture treatment of Equine Sarcoid, Norsk Veterinærtidsskrift, 1995 107, 10.
  2. 1. Thoresen A, Veterinærmedisin, Komplementære og Alternative metoder, pp.442-445, ISBN 82-994172-4-4, 621 sider. English edition; ISBN 82-994172-2-8, pages 358-363.
YinYang.Gold.White.w3.png