Holistisk Veterinärmedicin

Komplementär och alternativ veterinärmedicin

Av Veterinär Are Simeon Thoresen DVM

Funktionell veterinärmedicin på grundval av en omfattande (holistiskt) uppfattning byggt på en materialistisk och en andlig världsbild.

Holistisk veterinärmedicin: Komplementära och alternativa metoder - Bokperm front

Främre omslag på den svenska utgåvan

Svensk översättning av den 3:e reviderade och utökade norska utgåvan.

Förordet, av Dr. Phil Rogers DVM, Dublin, Irland.

Are Simeon Thoresen, författaren av denna bok, har dedikerat den till “Alla som söker att hela sin broder.". Bokens syfte är att introducera holistisk medicin, både den grundläggande teorin, diagnosmetoder och terapimetoder till både veterinärer, paramedicinsk personal och till sjukvårdspersonal. Även om boken inte är menad som ett vademecum som tillåter djurägare att utan veterinärens hjälp diagnostisera och behandla sina djur, så kommer den att få oss att förstå och använda holistiska metoder i samarbete med vår veterinär.

I inledningen citerar Are Albert Schweitzer´s bön för djuren. Jag vill också inleda detta förord med en bön som sammanfattar denna boks innehåll och intentioner:

“Qi imbalance causes most disease.
Qi balance causes most good ease -
they who right another’s right their own,
who blight another’s blight their own.
Nature is Nature, neither bad nor good.
She is only what she is - sage and fool,
womb and tomb, savage and kind, warm and cold.

Honour or dishonour her and her might behold.
Spirit, soul, mind and body need each other -
body from dust, lives in Nature, goes to God;
Besouled it must, nests in twigs
of body-mind, flies to Sky it must”.
Great God! have pity on Your creatures’ moans;
make us Your healers when we will these koans!


De första åren i det andra millenniet är ett perfekt tillfälle för födelsen av den här boken, detta kärleksbarn som är resultatet av en omsorgsfull själ. Precis som den första boken som kom ut i det första millenniet, så kräver denna bok ett integrerat holistiskt synsätt på läkeprocesserna i kropp, själ och ande. I dag behöver både människor och djur detta mer desperat än någon gång i historien.

Denna bok visar på möjligheterna och fördelarna med att använda holistisk medicin i behandlingen av djurs och människors sjukdomar. Den diskuterar de väsentligaste skillnaderna mellan holistisk medicin och modern konventionell medicin. De flesta av de konventionella läkarna och veterinärerna har en mekanisk syn på livet. Därför, liksom dagen och natten står i motsats till varandra (men ändå behöver varandra för att kunna existera), måste det uppstå motsättningar mellan de som använder holistisk medicin och de som använder sig av konventionell medicin, men båda inriktningar behöver varandra.

Holistisk medicin omfattar alla möjliga faktorer eller komponenter och hur de tillsammans verkar i naturens stora plan. Att förstå denna oändliga samling av komponenter är som ett artistiskt-intuitivt sökande efter aspekter av den transcendentala och immateriella blåkopian som religiösa människor ofta kallar Gud, och som ateistiska fysiker ser som den oändliga interaktionen mellan materia och energi. På detta sätt kan vi säga att ”holismen och de holistiska begreppen (koncepten) om hälsa, sjukdom och medicin innehåller element från kvantfysik, medicin, konst, poesi och mysticism.


Holismen har en metafysisk kärna – helheten är större än, men är beroende av summan av de enskilda delarna. Varje enskild del innehåller blåkopian av helheten. Varje enskild del är beroende av, och kan offras i helhetens intresse. Därför kan vi inte diskutera holistisk medicin utan att ta med svårbegripliga och otillgängliga begrepp som energi, själ och ande i vår betraktelse.

Den moderna konventionella medicinen har sitt stora värde i akuta, kirurgiska och livshotande tillstånd. Den försöker (och lyckas ofta med detta) att identifiera de mer självklara orsakerna till sjukdom och att motivera till ett sunt liv. Den klarar dock sällan att hitta och behandla de mer grundläggande orsakerna till sjukdom. Speciellt, eftersom den ofta baserar sig på symptomatiska och undertryckande terapier, har den liten succé i att kurera kroniska eller funktionella sjukdomar. Eftersom den också använder starka mediciner, vacciner och serum med potenta antigener från humana eller djuriska källor, har den konventionella medicinen en oacceptabelt hög nivå av biverkningar.

Den urgamla traditionella kinesiska medicinen ( Traditional Chinese Medicine, TCM) säger "människan står mellan himmelen och jorden". Detta betyder att organismen omfattar himmelens karakteristika (ande, själ, psyke, livskraft) och jordens karakteristika (mat, skelett, muskler). Detta betyder att vi och djuren är påverkade av vår omgivning, mat och vatten lika väl som av vårt psyke och andra icke materiella faktorer som kosmiska rytmer och annan påverkan (sol, måne).

Holistisk medicin som Are Thoresen här definierar den är särskilt sysselsatt av fyra huvudfaktorer vid utvecklingen av en sjukdom;
(a) den predisponerande faktor,
(b) den utlösande faktorn,
(c) den svaga punkten och
(d) syndrom.

 • Den predisponerande faktor (a) består av en inre kraft obalans, vanligtvis en underfunktion i ett av de 12 huvudprocesser (meridianerna, organen).
 • Den utlösande faktorn (b) är den (externa eller interna) stress som triggar eller ytterligare belastar den redan existerande underfunktionen.

I tillägg till dessa två huvudfaktorer som är ansvariga för att en sjukdom utvecklar sig, är det viktig att känna till och förhålla sig till;

 • den svaga punkten (c). Detta är organismens "akilleshäl", den svaga anatomiske struktur eller belastade del där varje obalans mest troligt manifesterar sig.
 • I denna svaga punkt kommer syndromet (d) att manifestera sig. Syndromet är den materiella manifestationen av sjukdomen. Syndromet är inte sjukdomen i sig, bara kroppens manifestation av den inre obalansen. Denna manifestation är också kroppens försök att avhjälpa denna obalans.

I ett laddat gevär är avfyrningsmekanismen den inre obalanserade processen, avtryckaren den utlösande faktorn, kulan är syndromet och målet är den svaga punkten. För att permanent kunna oskadliggöra ett gevär måste vi förstöra avfyrningsmekanismen.

På samma vis vill holistisk medicin, som Are uppfattar det, lägga liten vikt på syndromet, den svaga punkten eller på den utlösande faktorn, utan på diagnostiska sammanhang och vid riktigt allvarliga och livshotande symtom.

På denna punkt kommer denna bok att skilja sig från en rad andra böcker som handlar om alternativ medicin. De flesta liknande böcker är noga med att fastställa vilken meridian som berör symptomen, eller vilket remedium eller vilken planta som kan kurera symptomen, och inte vilken process i underskott som ligger till grund för hela sjukdomsutvecklingen.

Sjukdomens primära orsak värderas av Are till den svaga processen eller det svaga organet. Inom hans tolkning eller utförande av holistisk medicin försöker han att stärka denna process med hjälp av stimulerande akupunkturpunkter, örter eller andra medikamenter/metoder. Han tar på detta sätt avstånd från en behandling av själva symptomen, av de smärtsamma områdena, utan söker att återupprätta kroppens balans. Det amerikanska uttrycket ”Drain for Pain” ställer han sig således avvisande till.

Vidare diskuterar denna bok djuren som kännande varelser och kritiserar det vi ofta i oförstånd eller girighet påför våra djur.

Den diskuterar även akupunkturens teori i detalj, de 12 meridianerna och deras punkter, homeopatiska preparat, plantor och en rad nödvändiga terapier.

Denna bok erkänner styrkan i den konventionella medicinen, men den utmanar dess arrogans, dess hjälplöshet när det gäller att hitta sjukdomens inre predisposition i organsystemets försvagade funktioner, dess stora tro på mediciner som ofta undertrycker symptomen och dess användning av kirurgi när enklare metoder kunde ha använts.

Boken erkänner vidare svagheterna i den holistiska medicinen, nämligen dess begränsning av kroppens egen möjlighet att svara på terapin. Inget medicinskt system har alla svaren för att kunna förebygga och behandla alla sjukdomar.

Även om inte boken uttrycker följande direkt, så antyder den att det kvävs omfattande studier för att kunna använda de olika medicinska metoderna, och att få personer har förmågan att bli mästare inom dessa discipliner.

Författaren av denna bok är en ovanlig man. Han är human- och veterinär akupunktör, vanlig veterinär, agronom och både en av stiftarna och ledarna av- samt lärare inom NoVAS (Nordisk Veterinär Akupunktur Sällskap). Han har uppnått internationellt anseende som både human- och veterinär akupunktör, och hans humana och veterinära kliniker är vida kända. Några av hans patienter kör mer än 1800 km till vackra Sandefjord för att konsultera honom om sina egna eller sina djurs problem. Kollegor från hela världen kommer också för att se honom behandla sina patienter.

Han är den mest imponerande kollega jag har haft privilegiet att känna. Han har varit min vän och inspiratör i många år; men det har inte alltid varit så. Jag hörde honom tala på IVAS´ första Europeiska internationella kongress i Belgien 1984. Då trodde jag att han var galen, för hans idéer inom medicin och terapi var så långt ifrån de vanliga och mer godtagna (nämligen att det inte går att hitta den underliggande processen som är i underskott, utan vi nöjer oss med att behandla med utgångspunkt från de uppenbara symptomen som visar överskott, smärta, spasmer mm.), och de terapeutiska resultaten han påstod att han hade var mycket bättre än de jag själv hade på den tiden. Senare förstod jag att min avvisning av Are uteslutande var utlöst av en ångest för att han skulle kunna förändra min medicinska världsåskådning. Jag svalde min egoistiska stolthet och frågade honom om jag kunde få besöka honom och iaktta hans metoder. Jag ville inte tro på det han sa utan att jag kunde få verifiera det själv. Are gick med på ett besök, och det blev för mig början på mitt uppvaknande. Sedan har jag besökt Are flera gånger, och har pratat med hans humanpatienter och djurägare. De har bekräftat att hans metoder är framgångsrika inom terapi och helande.

Flera patienter, både på hans humana praktik och på veterinärpraktiken, lider av cancer. Han påstår att hos många går cancern tillbaka och att de lever flera år längre än de hade fått förutspått av den konventionella medicinen.

Are har varit min tålmodiga lärare i flera år nu och jag har lärt mig mycket av honom. Ändå antar jag att hans kontroversiella idéer som presenteras här kommer att uppröra många kollegor som inte känner Are som jag gör. Läsare som inte är bekanta med akupunktur, holistiskt tankesätt och alternativ medicin kommer att tycka att hans tankar och idéer är svåra att acceptera. Efter första genomläsningen av denna bok kommer många att avskriva hans tankar som misstag (min första reaktion på vårt möte 1984). Jag vill uppmana er som reagerar så att tänka två gånger. Läs boken igen! Och om du ändå inte förstår den, läs den om igen tills du förstår. När du börjar förstå och använda Are’s visdom i praktiken, så kommer ditt liv och din syn på medicin förändras för alltid.

I många år har jag trott att ”Det är bara en verklig medicin, den medicinen som läker de sår som vi hittar i kosmos, jorden, vårt eget psyke och i vår egen kropp. Också de sår vi hittar i tiden. Människan och djuren bara kommer och går i en evig spiralrörelse i tiden, och den medicinen vi försöker att skapa kan inte mäta sig med den som Gud drömde om”. (“There is but ONE true Medicine, the Medicine thaft heals the wounds of cosmos, spirit, psyche, soma, earth & time. Man & creatures merely come & go in circles, spirals & in time, and medicine dreamed by mortal minds can never foil the long-term dream of God” (Anon, after Guinness).

Denna bok styrker mig i den tron. Det är en spirituellt utmanande bok. Den är skriven med kärlek, intuition, kunskap, medkänsla och mysticism, vilket alla är nödvändiga för att kunna bota.

Denna bok förundrar och inger respekt. Den är strängt värderat inte vetenskaplig . Den har idéer som jag personligen inte kan stå för. Dessa områden kommer jag att vänta med att värdera och bedöma, men jag kan borga för Are’s kliniska erfarenheter som beskrivs bra i denna bok. Jag har använt hans läkemodeller och tekniker nu i några år, och med dessa har jag haft bättre resultat än de jag hade innan.

Jag önskar Are, hans kära och denna bok framgång, och att dess kontroversiella idéer kan hjälpa dig (läsare) lika mycket som den har hjälpt mig.

Phil Rogers MRCVS,
Dublin, Ireland
Advent, 2000

Förord av Dr. Are Simeon Thoresen DVM.

Denna bok kan användas som en uppslagsbok i komplementär eller alternativ veterinärmedicin. Den kan ge läsaren information om hur han skall behandla sjuka djur, men den är inte menad att vara en «kokbok» i hur man skall klara sig utan veterinär.

Att precisera detta är nödvändigt, efterson läsaren annars kan ha lätt för att missförstå avsikten med boken, och bara (och möjligen förgäves) leta efter recept på hur han skall bota Dagros’ senaste juverinflammation, Blackens hälta eller Prickens tassinflammation.

Avsikten är att ge läsaren, vara sig det är veterinären, alternativterapeuten, hästägaren eller hundägaren en basal inblick i holistisk/komplementär /alternativ veterinärmedicin. Vidare en inblick i den tankegången som ligger till grund för utvecklingen av de olika diagnos- och terapimetoderna, i hur dessa kan tänkas fungera och i hur de praktisk kan användas på ett sjukt djur.

Det är enligt min mening i dag väldigt viktig att sätta sig in i den teoretiska grunden, för att över huvud taget kunna orientera sig på den enorma marknaden av helbrägdagörare, kvacksalvare, metoder och hjälpmedel som erbjuds. Bara genom att sätta sig in i själva den grundläggande tankegången kan vi ge våra husdjur och keldjur en riktig och effektiv behandling.

Först gäller det att sätta sig in i tankegången, men för den som önskar bedriva terapi gäller det också att utveckla den nödvändiga sensitiviteten som de olika diagnosmetoderna kräver. Detta gäller specifikt den riktning av holistisk medicin som jag här exponerar, nämligen att hitta den underliggande svaga processen som jag menar är den viktigaste orsaken till utveckling av sjukdom. Medan den konventionella medicinen kräver kunskap och förståelse av sina utövare, kommer denna typ av holistisk/komplementär medicin än mer kräva en långt utvecklad sensitivitet, självklart som komplement till utökade kunskaper om de komplementära diagnos- och terapimetoderna.

Efter att vi har tillägnat oss, eller rättare sagt medan vi tillägnar oss den nödvändiga kunskapsgrunden och utvecklar vår sensitivitet, intention och intuition, kan vi med gott samvete använda ”kokbokshänvisningar”, scheman och recept. Därför har jag efter varje, av de två huvudkapitlen om akupunktur och homeopati, tagit med en behandlingslista med terapiförslag (”kokbokshänvisningar”).

Varje metod kan således användas på flera plan av insikt, från en enkel kokboksaktig ”avläsning” av rena terapeutiska förslag, recept, scheman och andra praktiska hänvisningar till ett genomarbetat erkännande av sjukdomens natur och egenart som är ingångsdörren till verkligt botande.


Pedagogiskt och strukturellt är boken uppdelad i fyra huvudområden, som delvis är avdelade i kapitel. Först är det:

 • den normala organismens funktioner och processer som beskrivs. Därefter har jag skildrat hur det normala kan utveckla sig över till det
 • patologiska,, och hur detta patologiska kan erkännas och påvisas
 • diagnostiskt.. Till slut beskriver jag hur det patologiska kan botas; det
 • terapeutiska.

När samma organism skall beskrivas från dessa fyra aspekter, kan delar av innehållet komma att upplevas som repetition. Alternativt kan man beskriva var process och vart organ sett ur alla aspekter och det tror jag skulle bli ganska stökigt och ostrukturerat. Därför har jag valt den beskrivna strukturen på boken.

För de som är särskilt intresserade har jag på flera ställen tagit med filosofiska och teoretiska betraktningar. Dessa är kursiverade och omringade med en keltisk symbol.

____________________

- Inledning till den tredje utgåvan -

Första utgåvan (utkom 1997) av ett så omfattande och nytänkande verk om holistisk (alternativ/komplementär) veterinärmedicin måste nödvändigtvis innehålla en del svagheter, otydligheter, fel och otillräcklig information.

I andra utgåva, som utkom 2002, är en stor del av dessa svagheter korrigerade. För det första så var inte skillnaden mellan ”vanlig” alternativ medicin (som lägger vikt på symptom, smärtsamma områden, degenererade leder och liknande överskottssymtom), och min form av holistisk/alternativ medicin (som lägger vikt på ett processuellt underskott som orsak till symptomen) beskrivet tydligt nog.

Dessutom var inte figurerna med punktanvisningar på häst tillräckligt detaljerade, och figurer över hundens punkter saknades i stor grad.

En anatomisk beskrivning av punkternas läge saknades i stort sätt för både häst och hund, bortsett från de mest använda punkterna. Likaledes var bara de viktigaste punkterna beskrivna. I den Andra utgåvan togs det med långt flera punkter. Samtliga punkter blev anatomiskt beskrivna och figurerna med punktanvisningar blev mer detaljerade, bättre och ersatta av fotografier.

Foderdelen var generellt dåligt beskriven för både häst och hund.

Förklaringen till användning av schemat över sammanhanget mellan homeopatiska preparat och akupunkturens element och meridianer var svår att förstå.

Tändernas utveckling och skötsel/behandling på häst saknades totalt (detta är nyskrivet av veterinär Annica Nygren Thoresen).

Miljöns betydelse utvidgades med ett kapitel (Feng Shui).

Likaså blev Ting-punktsystemet hos häst utvidgat till ett mer omfattande system och satt i sammanhang med ECIWO-akupunkturen som är utvecklat på senare tid.

Nya upplysningar om extrameridianerna och om Mu-punkterna blev inkorporerat i akupunkturdelen.

Detta blev rättat i den Andra utgåvan.

Konstruktiv kritik från kollegor (speciellt Annica Nygren Thoresen) var av avgörande betydelse i revideringen och utgivningen av annan upplaga, och också att boken under åren 1998-2000 blev översatt till Engelska av Dr. Phil Rogers.


Den tredje utgåvan har dock blivit en långt mer genomarbetad och övergripande utgåva. Tre moment av fundamental betydelse har varit orsaken till detta.

 • För det första grundlade Annica och jag ”Skandinavisk skola i holistisk hästterapi” hösten 2002, och för att producera material till skolan måste mycket av teorin gås igenom på nytt. Bland annat gick vi igenom alla punkterna på hästen och flera fel i tidigare angivelser påvisades. De nya lokalisationerna publicerades i en egen atlas och gavs ut på engelska, svenska, italienska och tyska hösten 2003, och så även i denna tredje utgåva av boken.
 • För det andra fick jag i denna process genomarbetat betydelsen av terapeutens intention, vilket beskrivs både under kapitlet om akupunktur och i det om homeopati. Vidare blev effekten av denna intention beskriven och vetenskapligt undersökt och i dag stöttar solida vetenskapliga bevis existensen och realiteten av en sådan intention (se spegel-neuroner sidan 40).
 • Den tredje faktorn var att boken blev översatt till italienska, spanska, tyska. Detta ledde till konstruktiv kritik från översättarna vilket också blev inarbetat i den norska utgåvan av boken.

Jag hoppas att denna tredje utgåva ska ge ny och värdefull information till Skandinaviska kollegor, alternativterapeuter och djurägare som önskar att vara med i utvecklingen av en helhetlig och djurvänlig modern veterinärmedicin.


Man has such a predilection for systems and abstract deductions that he is
ready to distort the truth. Intentionally, he is ready to deny the evidence
of his sense in order to justify his logic”.
Fjodor Dostojevskij

Dr. Are Simeon Thoresen DVM
Sandefjord, den 24. november 2008

____________________

- Inledning till första utgåvan -

Efter att jag var färdig med veterinärhögskolan i Oslo våren 1979, drog jag som alla andra nyutexaminerade veterinärer ut i fält för att förverkliga mina mål och drömmer. Vi hade avlagt högtidligt löfte om att handla i enlighet med vårt samvete, och över allt verka som djurens botgörare och beskyddare.

Albert Schweitzers bön för djuren bads dock inte vid vårt utträde från de vetenskapligas bastioner:

Hör våra ödmjuka böner, O Gud
för våra vänner djuren
speciellt för djur som lider
för alla som blir förföljda eller är bortsprungna
eller är övergivna eller är rädda eller hungriga
för alla som måste möta döden

för dessa ber vi om din barmhärtighet och nåd
och för de människor som umgås med dem
ber vi om ett hjärta fyllt av kärlek
och varliga händer och milda ord

gör oss till verkliga djurvänner
och därmed uppnå de rättfärdigas välsignelse.

I stället blev vi pålagda att inte låta djuren lida i onödan, att ta hänsyn till samhällets intressen och samhällets ekonomi.

Detta förhållande mötte mig i mitt första djurbesök. I stället för att fokusera på medel och möjligheter att hjälpa en ko med en smärtsam sjukdom, fann jag mig själv i full färd med att kalkylera de ekonomiska aspekterna av att antingen behandla eller slakta.

Vid nästa besök tog jag bort symptomen för en stund med antibiotika.

Jag blev smärtsamt medveten om min otillräcklighet, och jag sökte bättre lösningar. Ända från det att jag var en liten grabb var jag mer eller mindre diffust medveten om att det bakom den synliga världen existerade en mäktig kraft som influerade oss. Jag hade således tidigt en klar medvetenhet om att vi måste tränga in bakom symptomen, bakom de ekonomiska kalkyleringarna, bakom det omedelbart synliga för att kunna påverka och hjälpa de djur som i mänsklighetens tjänst är så totalt sårbara inför våra metoder, önskningar och påhitt.

book.holistic.veterinary.medicine.doe.png

När vi som en tänkande, kännande och viljestark människa träder in i en ladugård, en svinstia eller ett stall, och ser eller upplever alla dessa våra medskapelser som står där, kan vi inte låta bli att fråga oss själva; Vem är de? Varför står de här, vad är deras uppgift och öde? Och lika oundvikligt uppstår som motfråga i vår själ; Vem är jag själv, och vad är min uppgift och mina förpliktelser gentemot dessa djur?

Om en liknande frågeställning inte uppstår i vår själ, då har vi mist känslan för empati och ifrågasättande.

Vi kan i dagens industrialiserade samhälle framföra mycket stark kritik mot det sätt som våra produktionsdjur behandlas på. Därmed är det inte sagt att allt var så mycket bättre förr, snarare tvärt om. Men likaväl, här ligger mycket av orsaken till sjukdom hos våra husdjur. Jag hoppas att lantbruksvetenskapen vill ta ansvar för den delen av det förebyggande arbetet. Som veterinär vill jag försöka att ta ansvar för min uppgift i detta komplexa system.

1976 påbörjade jag således studier i homeopati vid Arcanum i Göteborg.

Skulle homeopatin kunna hjälpa mig till att närma mig mina mål och intentioner? Och visst, det hjälpte!! Kor som hade stått med kronisk juverinflammation blev bättre, mjölken blev renare. Hundar som hade lidit av kroniska eksem, och som hade varit förvisade till användning av kortison, kunde sluta med kortisonet och hålla sig klådfria.

Jag blev uppeldad av de goda resultaten och kastade mig över studierna av hela detta enorma fält som beskrivs som komplementär medicin.

Jag började studera antroposofisk medicin, speciellt i regi av en studiegrupp bestående av antroposofiska läkare som regelbundet träffades på Vidaråsen i Vestfold.

1978 mötte jag Dr. Georg Bentze och 1980 studerade jag akupunktur vid hans klinik i Oslo.

Senare har jag studerat veterinär homeopati, akupunktur och holistisk veterinärmedicin i en rad länder som Finland, Frankrike, Tyskland, Belgien, Schweiz, Österrike, Sverige, Italien och USA.

Jag började behandla travhästar med akupunktur och de blev bättre, de vann lopp. Allergier, eksem, ämnesomsättningsproblem - det gick att påverka dessa tillstånd med metoder jag under studietiden inte hade kunnat drömma om skulle fungera.

Efter hand lämnade jag helt den vanliga veterinärmedicinen och sedan 1982 har jag nästan uteslutande praktiserat veterinärmedicin med holistisk/komplementära metoder.

Denna övergång var flera gånger förbundet med starkt motstånd från det etablerade veterinärväsendet och veterinära myndigheter . En kväll dök till exempel självaste distriktsveterinären, på uppdrag av länsveterinären, upp utanför min dörr, och krävde att jag skrev under ett dokument där jag försäkrade att jag inte skulle hålla på med alternativ veterinärmedicin mer i hela mitt liv. Om jag inte skrev under skulle jag förlora möjligheten till vaktsamarbete och likaså mista den statliga reseersättningen. Med dessa hot hängande över mig skrev jag såklart under, väl vetande att jag aldrig skulle följa dessa krav, och likaledes väl vetande att en sådan utpressningsmetod aldrig skulle hålla i rätten. När jag sen några år senare blev inbjuden av samma personer att hålla en kurs i veterinär akupunktur på samma ställe som jag hade mottagit de nämnda hoten, ja då förstod jag att jag hade segrat.

Allt eftersom tiden gick blev fler och fler djurägare uppmärksamma på min verksamhet och jag blev ombedd att hålla informationsträffar, kurser och föredrag om dessa metoder.

Kursdeltagarna frågade efter litteratur, men jag har aldrig lyckats hitta något verk som jag har kunnat rekommendera.

Denna bok ska kunna fylla detta behov.

Den är en inblick för de som är intresserade av att behandla sina djur eller patienter på ett holistiskt/komplementärt sätt, eller för de som bara vill kunna förstå mer om sjukdomar och dess natur ur ett alternativt tankesätt.

På flera ställen är exemplen tagna från humanmedicinen, både som förklaringsmodeller och som praktiska sjukdomsexempel. Detta är gjort för att läsaren lättare skall kunna förstå det jag försöker förmedla. Det är väldigt vanligt inom veterinärmedicinska studier, forskning och filosofi, och en stor del av de första åren på veterinärhögskolan användas till att läsa humanmedicinska läroböcker.

Jag hoppas med detta att både kollegor, djurägare och andra intresserade ska få nytta av boken

Sandefjord, mars, 1997
Are Simeon Thoresen


Tillbaka till den svenska boksiden


För mer information på Amazon, och se delar av boken och köpa den på: amazon.com