Kliniske resultater ved Akupunkturbehandling av Kreft

Notater fra mine Journaler

Av Are S. Thoresen DVM
Veterinær akupunktør osteopat homeopat agronom


Man has such a predilection for systems and abstract deductions that he is
ready to distort the truth. Intentionally, he is ready to deny the evidence
of his sense in order to justify his logic”.
Fjodor Dostojevskij

Historie

I 1984 forsøkte jeg for første gang en ny metode i min behandling av kreftsyke hunder, og resultatene av denne første utprøvningen var svært lovende (Thoresen 2002). Hunden hadde jur-svulster, en rekke i flere av melkekjertlene, og kreften hadde også spredt seg til lungene. Den hadde begynt å få pusteproblemer, og var alment redusert. Jeg satte en nål i LV03 (se begrunnelsen for dette senere i artiklene). Svulstene forsvant nesten totalt innen et par uker, og hunden døde flere år senere av en helt annen årsak, nyreproblemer. I 1995 behandlet jeg også en hest med kreft etter den samme metoden. Den hadde ”Equint Sarcoid”, og resultatene også her var overveldende. Jeg publiserte dette tilfellet i “Norsk Veterinærtidsskrift” i 1995 (Thoresen 1995). Til tross for dette har ingen norske kolleger vist interesse for denne metoden.

I årene etter 1984, har jeg behandlet 500-600 pasienter som har fått kreft av alle mulige typer. I den grad det har vært mulig å gjøre en Meridian-diagnose (på hvilken meridian kreften ligger eller startet) slik som det blir beskrevet senere i denne artikkelen, har resultatene vært meget gode, spesielt ved bryst-kreft (jur-svulst). Av samme grunn har resultatene også vært gode ved føflekk-kreft (melanosarcoma). I krefttilfeller hvor det er vanskelig å påvise det eksakte stedet hvor veksten begynte, som ved blodkreft, lymfekreft, hjernesvulster og lignende har resultatene ”bare” vært gode. Ved leverkreft har resultatene vært dårlige.


Introduksjon

De fleste, om ikke alle, kroppslige funksjoner og prosesser er kontrollert av andre funksjoner og prosesser. Dette kalles feed-back mekanismer. Disse mekanismene involverer flere nivåer av kontroll som;


Denne kontrollen sees som;


Mangel på, eller sammenbrudd av de beskrevne kontrollerende systemene, kan sees også på;

Vanlig kreft-terapi i dag baserer seg vesentlig på kirurgi, kjemoterapi, stråling, forskjellige måter å stimulere kroppens immunsystem, administrasjon av spesifikke antistoffer, interferon med mer. Forskning på gen-basert terapi er på et tidlig stadium. Mange av disse metodene har alvorlige og ubehagelige bi-virkninger.

Derfor vil jeg i denne artikkelen argumentere for og vise at det finnes en annen måte å behandle kreft på. En metode som tar i bruk kroppens egne kontrollmekanismer, og at disse mekanismene kan aktiveres ved hjelp av akupunktur.

Innen akupunkturen har vi 12 hovedmeridianer, og hver av disse meridianene involverer et bestemt område av kroppen, og hver av meridianene blir også kontrollert av en annen meridian. På denne måten vil alle kroppsområder, organer og prosesser stå under kontroll/innflydelse av en meridian.

(NB! Tabeller sees best i landskapsformat, når man ser de på mobiltelefon eller på andre små skjermer. Skyv sideveis for å se hele bredden.)

Ko (Kontrollerende) Syklus * Lever (LV) og galleblære(GB) X Milt (SP) og mage (ST) X Nyre (KI) og blære (BL) X Hjerte (HT) & Tynntarm (SI); Hormon-meridian (TH) & Hjertesekk (PC) X Lunge (LU) & Tykktarm (LI) X Lever (LV) & Galle-blære (GB)

* Hvor X = Kontrollerer (bringer Kontroll)


Denne kontrollsyklusen kan settes opp i et pentagram.

Bilde av pentagrammet som kontrollerende system.

Illustrasjon av pentagrammet.


Det finnes også et annet kontrollerende system, kalt “kors-syklusen”. Dette fungerer i samklang med pentagrammet, og man kan ikke alltid si sikkert hvilket system en skal bruke.

Bilde av kors-syklusen som kontrollerende system.

Illustrasjon av Kors-systemet.


Materiale og metoder

Siden oppdagelsen av metoden i 1984 har jeg utviklet et fast skjema for behandling av kreft som beskrevet. Jeg bruker utelukkende den kontrollerende syklusen, og også bare Yin-meridianen.

For eksempel bruker jeg:

LV-meridianen
for å kontrollere kreft i milt og mage, eller i områdene hvor milt eller mage-meridianen forløper, for eksempel ben-kreft i den nedre og mediale delen av tibia (hvor SP-meridianen passerer), eller brystkreft/jursvulst (ST-meridianen passerer juret/brystvorten).

SP-meridianen
for å kontrollere kreft i nyrene og blæra, eller i hudområder hvor KI- eller BL-meridianen passerer.

Det tar vanligvis bare 1-3 akupunktur-behandlinger med 4 ukers mellomrom for å få kreftsvulsten under kontroll. Om mine pasienter (humane pasienter) får annen behandling, er det intet til hinder for å fortsette denne behandlingen. Den i denne artikkelen beskrevne behandling er ikke rettet mot kreften som sådan, den styrker bare kroppens egne evner og muligheter til selv å kontrollere svulsten. Derfor kan den godt kombineres med annen kreftbehandling, som da som regel er rettet mot selve kreften.


Resultater

De 15 pasientene som er beskrevet i tabellen nedenfor, er fra en ubrutt rekke av pasienter presentert mellom 22nd april 2003 og 26th januar 2004; de er altså ikke plukket ut for å gi et så godt resultat som mulig. Også pasienter som ble behandlet før april 2003, og som kom til kontroll i den beskrevne perioden, ble tatt med i materialet.

Tabell 1 sammenfatter alle resultater i den beskrevne perioden.

Tabell 1: Sammendrag av alle kreftpasienter (hunder) i den angitte perioden

(NB! Tabeller sees best i landskapsformat, når man ser de på mobiltelefon eller på andre små skjermer. Skyv sideveis for å se alle kolonnene i hele bredden.)

# Kreft-type / beskrivelse av tumor
/ malignitet (ondartethet) og
indikasjon for malign (ondartet)
(M) eller benign (godartet) (B)
Pasient,
fødselsår
Akupunkt / dato for første behandling /
beskrivelse av utviklingen av kreften, og en
indikasjon for positive effekt (P), usikker (?)
eller negativ (N)
Rasjonale for valget av
akupunkturpunkt
1 Jur-kreft / 10 & 8 mm svulster på
begge sider / malign (ondartet) (M)
Tispe,
Chihuahua, født
1999
LV03 / 22/4-03 / svulstene gikk først nesten
helt bort, kom så igjen, og er nå stabile.
Ingen annen behandling (P)
Jeg brukte LV03 fordi ST-meridianen
passerer rett gjennom brystvortene (juret),
og LV kontrollerer ST via pentagrammet.
2 Perianal-kreft / 12 cm. i diameter
/ benign (godartet) (B)
Tispe,
Chihuahua, født
1999
CV23 / våren –02 / svulsten var stabil i 1 år,
startet så å vokse igjen høsten –03, og
hunden ble avlivet november –03. Ingen
annen behandling ble foretatt (N)
Kreften var plassert på den dorsale
midtlinjen (GV, Dumai), så jeg kontrollerte
den ved å stimulere (CV, Renmai). For
kreft på CV, stimuler GV; for kreft på GV,
stimuler CV.
3 Osteosarcoma (beinkreft) venstre
framben / 11 cm2 / malignant (M)
Hannhund,
blanding, født
1994
HT09 / November –02 / i April –03 var
kreften totalt borte. Ingen annen
behandling (P)
Jeg behandlet HT09 da kreften lå på LU-
meridianen, og HT kontrollerer LU.
4 Kreft i buk-hinna, med spredning
/ malignant (M)
Hannhund,
Riesenschnauser,
født 1989
SP06 / 1. April –03 / de første månedene
syntes alt å gå bedre, men så døde hunden
plutselig i august. Ingen annen
behandling (N)
5 Jursvulst, diameter 1.1 cm / trolig
godartet (benign) (B)
Tispe, Engelsk
setter, født 1996
LV03 / 17/7-03 / etter ett år var svulsten
totalt borte. Ingen annen behandling (P)
Se 1.
6 Jursvulster (2): diameter 1.4 cm,
1,1 cm / trolig godartet (benign) (B)
Tispe, Engelsk
setter, født 1998
LV03 / 17/7-03 / etter ett år er svulstene
0,3 og 0,2 mm. Ingen annen behandling (P)
Se 1.
7 Hudkreft / 4 cm. i framlabben,
høyre / malign (ondartet) (M)
Hannhund,
Riesenschnauser,
født 1994
KI01 / 15/7-03 / kreften var blitt operert før
jeg så hunden, men hadde så etterpå spredt
seg. Etter behandlingen var svulstene
redusert med 60% og er stabile. Ingen
annen behandling (P)
Jeg brukte KI01 fordi kreften først dukket
opp på HT-meridianen, og KI kontrollerer
HT.
8 Testikkelkreft / 7.5 cm diameter /
benign (godartet) (B)
Hannhund,
Golden retriever,
født 1988
LU11 / 17/6-03 / svulsten har siden
behandlingen ble igangsatt stoppet helt opp
i veksten. Ingen annen behandling (P)
LV-meridianen passerer testiklene, og LU
kontrollerer LV.
9 Brusk-kreft / venstre side av
buken, 12 x 12 cm / malign
(ondartet) (M)
Hannhund,
blanding, født
1995
LU11 & LU01 / 22/7-03 / etter hver
behandling begynte kreften å avta, men
etter et par uker begynte den å vokse igjen.
Dette har gjentatt seg mange ganger nå. Nå
måler svulsten 17 x 20 cm. (? P)
LU kontrollerer kreft på GB-meridianen,
hvor denne svulsten begynte.
10 Lymfekreft / / malign (ondartet) (M) Hannhund,
Harehund, født
1996
LV03 / 10/9-03 / 2 dager etter den første
behandlingen fikk hunden en kraftig
reaksjon, og eieren avlivet den straks (N)
Jeg valgte LV03 da kreften startet på ST-
meridianen, og LV kontrollerer ST.
11 Jur-kreft / mange svulster
på begge sider, størrelser mellom
5 mm til 20 mm. / malign
(ondartet) (M)
Tispe, Islandsk
fårehund, født
2001
LV03 / 30/9-03 / hunden ble ikke operert
eller gitt noen annen form for behandling.
Alle svulstene forsvant i løpet av få uker (P)
Se 1.
12 Kreft i mechenchymet på innsiden
av kneet / 10 cm. diameter /
malign (ondartet) (M)
Hannhund,
blanding, født
1999
LU11 / 10/10-03 / etter den første
behandlingen stoppet veksten, og kreften
ser nå ut for å være stabil (P)
Da kreften utviklet seg på LV-meridianen
behandlet jeg LU som kontrollerer LV.
13 Kreft i epitelet på “baken” /
5 x 4 cm / malign (ondartet) (M)
Tispe, stor
puddel, født
1992
SP01 + HT09 / 28/10-03 / etter behandlingens
begynnelse har kreften krympet til 1.9 x 1.9 cm.
Ingen annen behandling er gitt (P)
Da kreften begynte på BL-
meridianen, behandlet jeg både SP
og HT, da begge kontrollerer BL
i følge pentagrammet og
kors-syklusen.
14 Mastcelle-kreft / malign
(ondartet) (M)
Hannhund,
Engelsk setter,
født 1997
HT09 / 20/12-03 / etter behandlingens
begynnelse er svulsten redusert
med 70% (P)
Jeg brukte HT09 da kreften startet
på LU-meridianen, og HT
kontrollerer LU.
15 Jur-kreft venstre side. Ble
operert, men det ble spredning
til begge sider / malign (ondartet) (M)
Tispe, Tibetansk
tempelhund, født
1991
LV03 begge sider / 20/1-03 / siden
behandlingen startet er alle svulstene
redusert (P)
Se 1.

Tabell 2: Sammendrag av resultatene

(NB! Tabeller sees best i landskapsformat, når man ser de på mobiltelefon eller på andre små skjermer. Skyv sideveis for å se alle kolonnene i hele bredden.)

Clinical outcome [interim] Number of Cases
Antall pasienter 15
Benigne svulster 4
Maligne svulster 11
Redusert vekst i benigne svulster 1
Redusert vekst i maligne svulster 4
Total forsvinning av synlige benigne svulster 1
Total forsvinning av synlige maligne svulster 3
Generell positiv utvikling av svulsten i benigne tilfeller 3
Generell negativ utvikling av svulsten i benigne tilfeller 1
Generell positiv utvikling av maligne svulster 9
Generell negativ utvikling av maligne svulster 2
Antall døde pasienter 3

Diskusjon

Fra disse enkeltstående resultatene er det vanskelig å trekke bastante konklusjoner, siden antall pasienter er for lite. Men resultatene fra denne pilot-undersøkelsen er de samme som jeg har trukket fra flere hundre tilfeller over mange år, og da kan man tillate seg å trekke visse konklusjoner.

Selv om det er få tilfeller, er resultatene av noen av de refererte enkelttilfellene så eksepsjonelle at de ikke kan gå upåaktet hen.

En av disse er at jeg har behandlet, i løpet av den angitte tiden, 5 tisper med jurkreft av varierende ondartethet. Akupunktur var den eneste behandlingen som ble gitt disse hundene. Alle svulstene stoppet opp i veksten, ble redusert eller forsvant helt. Dette er eksepsjonelt!

Jeg innser at mange hundeeiere likså vel som kolleger møter disse opplysningene jeg her har gitt med mistro. Allikevel, de er sanne, og jeg kan ikke annet enn å oppfordre hundeeiere og kolleger til å forsøke denne metoden.


Referanser:

  1. 1. Thoresen A., Acupuncture treatment of Equine Sarcoid, Norsk Veterinærtidsskrift, 1995 107, 10.
  2. 1. Thoresen A, Veterinærmedisin, Komplementære og Alternative metoder, pp.442-445, ISBN 82-994172-4-4, 621 sider. English edition; ISBN 82-994172-2-8, pages 358-363.
YinYang.Gold.White.w3.png