Har kreftens gåte en løsning I. Bind 1.

En introduksjon i helbredende kreftbehandling (Norwegian Edition). Volume 1.

Av Finn Thoresen.

NB! Vi ønsker å gjøre oppmerksom på:
...til tross for helt like etternavn på Are Thoresen og Finn Thoresen er de ikke i familie.

book.about.nor.finn.vol1.jpg - Book front cover

amazon.com omtale av boken.

Boken om vår kreftomsorg, og en introduksjon til ny, NORSK, EFFEKTIV BEHANDLING for de fleste kreftformene. Metoden styrker vårt naturgitte forsvar mot mutasjoner som kan lede til kreft og den restaurerer denne delen av immunforsvaret hvis kreft har oppstått. Metoden er utbredt til en rekke land i 5 verdensdeler. Eksempelvis benyttes den av leger i Canada og det utdannes behandlere ved Murdoch University i Fremantle, Australia. I Norge gis det fremdeles kun behandling på den klinikken hvor metoden ble utviklet, og TheMa Forlag sprer informasjon om forskingen på metoden og dokumentasjon på dens effekt - i den hensikt at den så raskt som mulig kan tilbys alle norske kreftpasienter. Den har vist effekt på et stort antall "alvorlige" (med kun få % statistisk mulighet for overlevelse) og "marginale" tilfeller (oppgitt av sykehus). En til tre halvtimes behandlinger på klinikk eller legekontor kan være tilstrekkelig, forutsatt jevnlig oppfølging og kontroller på sykehus.


amazon.com Editorial Reviews

About the Author

Finn Thoresen debuterte i 1977 med diktsamlingen «Det jeg ser gjennom vinduet er også et vindu». I tillegg til en yrkeskarriere som musiker, med høgskoleeksamen som både Kantor og Kapellmester, var han på 90–tallet medredaktør av kultur- og filosofi-tidsskriftet «Cogito Perspektiver», senere «Cogito». Der publiserte han også egne filosofiske artikler. Etter arbeid med store kultur- og omsorgsprosjekter med krevende utfordringer gjennom lang tid, fikk han en alvorlig kreftdiagnose i 2007. Rask, enkel helbredelse (to behandlinger á kr. 500) av den omtalte metoden førte til et langt studium og det litterære prosjekt hvor han har viet sin arbeidsevne til opplysningsarbeid. Her kombinerer han de fleste utbredte litterære formene: Fagprosa, dokumentar, essay, dikt og noe fiksjon – som det blir mer av i den boken han nå arbeider med.


Produktdetails

Price: $ 24.50

Paperback: 202 pages

Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; 2 edition (June 24, 2015)

Language: Norwegian

ISBN-10: 1496097734

ISBN-13: 978-1496097736

Product Dimensions: 6 x 0.5 x 9 inches

Shipping Weight: 12.8 ounces

For mer informasjon, en kikk i boken, og for å kjøpe den, gå til: amazon.com

_______________

Har kreftens gåte en løsning II. Bind 2.

Kommentarer og refleksjoner (Vår kreftomsorg) (Norwegian Edition). Volume 2.

Av Finn Thoresen.

book.about.nor.finn.vol2.jpg - Book front cover

amazon.com omtale av boken.

Bind II er en videreføring av den røde tråden fra Bind I, om hvilke utfordringer pasienten møter i tiden etter han var fri for kreftceller. På tross av dette krevde Radiumhospitalet å behandlet ham for å gi ham tilgang til kontroller i fremtiden. Dette ble et eksperiment han ikke hadde overlevd uten den effektive behandlingen som er beskrevet i den første boken. Kapitlene mellom pasientens dagboknotater drøfter mer utførlig de overraskende negative sidene ved vår kreftomsorg som er ukjente for både befolkningen og våre beslutningstakere helt til topps i Stortinget og Regjeringen.


Produktdetails

Price: $ 19.00

Series: Vaar kreftomsorg (Book 2)

Paperback: 264 pages

Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; 2 edition (September 6, 2015)

Language: Norwegian

ISBN-10: 1517052459

ISBN-13: 978-1517052454

Product Dimensions: 6 x 0.7 x 9 inches

Shipping Weight: 1 pounds

For mer informasjon, en kikk i boken, og for å kjøpe den, gå til: amazon.com

YinYang.Gold.White.w3.png