Neuralterapi

Av Are S. Thoresen
Veterinær akupunktør osteopat homeopat agronom


I Tyskland er neuralterapi betraktet som en del av den konvensjonelle medisinen. Til tross for dette, er det svært få i Norge som kjenner til denne terapiformen.

Neuralterapi (NT) er en grunnleggende medisinsk diagnose og terapimetode. Den er referert til i Britiske publikasjoner under navnet "Instant Therapi" og i Tyske som "Sekundterapi". Grunnen er at resultatene fra en suksessfull behandling ofte vil vise seg i løpet av sekunder.

article flower text seperator.

Metoden er introdusert av dr. med. Ferdinand Huneke. Han oppdaget metoden i 1928 og jobbet med den til han døde i 1968. Arbeidet hans baserte seg på to grunnleggende observasjoner:

  1. Han skulle gi sin søster en intravenøs injeksjon av et analgetikum (bedøvende middel) mot et migreneanfall, og dette virket bedre enn forventet. Senere oppdaget han at han ved en feil hadde gitt henne procain. Denne effekten fra procain var ikke kjent på den tiden.
  2. Han hadde en kvinnelig pasient som led av frossen skulder på begge sider, og hun hadde lenge hatt store smerter. Tilstanden så ut til å være uhelbredelig. Hun hadde også et tuberkulosesår på høyre ben. Dette måtte renses kirurgisk, derfor fikk hun en lokalbedøvelse. Den høyre skulderen ble smertefri bare sekunder etter at injeksjonen med procain var satt. Effekten var langvarig, og en gjentatt lokalbedøvelse av samme sted på leggen kurerte den venstre skulderen helt.

Huneke innså at han hadde kommet over et helt ukjent fenomen, og begynte å jobbe med sine observasjoner. Hans store styrke lå i at han innså betydningen av sine oppdagelser og satte dem i sammenheng, selv om fenomenene var blitt observert tidligere av den store franske kirurgen Leriche. Likeledes var slike fenomener blitt beskrevet av professor Esnaurrizar ved Universitetet i Mexico City.

Huneke satte sine observasjoner inn i et system som utelukkende var basert på erfaring. Han forsøkte ikke å forklare noe, han forsøkte ikke engang å utarbeide en teori. Dette var nok grunnen til at han aldri opplevde det store gjennombruddet han så inderlig ønsket seg.

Selv om noen av de ledende medisinske kreftene i Tyskland så at hans observasjoner var både korrekte og viktige, opplevde han aldri å bli anerkjent i det medisinske miljøet. Suksessen kom først etter hans død, da to forskerteam ved Universitetet i Wien fastslo riktigheten av hans resultater. De påviste for eksempel at effekten var rent fysisk, og de klarte også å påvise de fysiologiske mekanismene som ligger til grunn for effekten.

Dette var et medisinsk team under prof. Fleischacker (indremedisin), prof. Pischinger og prof. Kellner. Observasjonene tok brodden av de tidligere svært så harde angrepene på NT'en og Huneke og åpnet for økende aksept.

Metodens hovedpoeng er følgende: Gjennom livet vil lokale skader og arr i alle kroppens deler påvirke og forstyrre "harmonien" i kroppsfunksjonene, og denne forstyrrelsen kan vare svært lenge. Huneke kalte det som skapte disse forstyrrelsene for et Störfeld, ordet betyr et område som forstyrrer. Et Störfeld kan virke som en tidsinnstilt bombe: det kan ligge latent i lang tid, for så plutselig å forårsake en akutt tilstand.

Teorien går videre ut på at det viktigste er å finne det aktuelle Störfeld, noe som er svært vanskelig. Huneke pleide å gå igjennom hele sykehistorien til pasienten, og så "durchspritzen", det vil si at han satte injeksjoner i alle arr eller skader som pasienten kunne huske. Ofte betydde dette svært mange små injeksjoner, og utfallet var avhengig av pasientens evne til å huske sine arr. Denne evnen er ganske dårlig selv hos personer med medisinsk utdannelse og god hukommelse, vanligvis husker de ikke mer enn halve sykehistorien sin. En av pasientene til dr.Doch, trolig Hunekes beste elev, var blitt invalid som følge av polyartritt. Pasienten var veterinær og bundet til rullestolen da han oppsøkte dr. Doch. Doch gav mannen flere injeksjoner i alle tenkbare arr, til og med i den øvre delen av mandlene, men uten hell. Til slutt dro han til et sykehus i Leipzig hvor pasienten hadde vært innlagt, for å se på journalen. Der fremgikk det at pasienten kort tid før sykdommen brøt ut, hadde behandlet ei ku og stukket seg i fingeren med en skitten nål. Såret utviklet seg til en verkebyll, men den tømte seg og ble fort bra igjen. Doch dro hjem og satte en injeksjon Impletol i den aktuelle fingeren, og fikk straks et sekundfenomen (straksvirkning). Smertene i leddene forsvant og fem minutter senere var pasienten i stand til å gå igjen.


article flower text seperator.

Den lengste tiden mellom dannelsen av et Störfeld og symptomer som med sikkerhet kan spores tilbake til dette er 49 år. Dette tilfellet gjaldt en taxisjåfør med isjias som ikke lot seg påvirke av noen form for behandling. Målinger av hudtemperaturen tydet på et mulig arr på den innvendige siden av venstre hæl, på samme side som isjiassmertene. Mannen kunne ikke huske noen skade på dette stedet, før han plutselig kom på at han som syvåring, altså 49 år tidligere, hadde hugget seg her med en øks. Arret ble funnet ved hjelp av en lupe, og en injeksjon med Impletol i arret helbredet isjiasen hans.

Smerten eller symptomene fra et slikt Störfeld kan vise seg hvor som helst på kroppen, i ethvert organ og på samme eller motsatt side.

Foreløpig er den eneste måten å fastslå om et bestemt Störfeld er årsaken til en konkret lidelse, å sette lokalbedøvelse og så vente på det klassiske tegnet som viser at det er en sammenheng: et “sekundphenomen” (øyeblikkelig fenomen, for eksempel at smerter eller andre tydelige sykdomstegn som misfarging av huden forsvinner i løpet av sekunder). Bedøvelsen må være uten tilsetninger av vasokonstriktorer (adrenalin) for å unngå anafylaktiske komplikasjoner (allergiske reaksjoner).

Huneke anbefalte og benyttet seg av Impletol som inneholdt 2 % procain og 1 % koffein. Personlig bruker jeg Xylocaine (lidocaine) 0,5 % uten noen tilsetninger.

Sekundfenomenene bør komme øyeblikkelig og skal vare i minst 20 timer. Huneke var ganske fiksert på dette, mens alle elevene hans som jeg kjenner til, mente ut fra erfaring at reaksjonen ikke trengte å sette inn øyeblikkelig og heller ikke vare i nevnte antall timer.


Å finne det aktuelle arret er altså av største viktighet i NT. Men hvordan skal man finne det? Noen ganger får vi det ganske enkelt opplyst av dyreeieren. Katten har vært syk siden den ble kastrert, hesten har haltet siden den ble operert i hasen, kua har hatt dårlig brunst siden den fikk revet ut merket i øret eller hunden har vært aggressiv siden den fikk halen kupert. Alle disse eksemplene har jeg støtt på flere ganger i min praksis, og slike årsaker er ikke så sjeldne som vi kanskje skulle tro. Men ofte husker ikke dyreeieren at problemene startet etter en skade.

Et Störfeld trenger ikke å stamme fra en skade av dramatisk art, det kan skrive seg fra en sår hals eller et lite arr. Et usynlig og gammelt traume kan altså være årsaken.

Neuralterapi i praksis

Det er alltid viktig med en svært detaljert fysisk undersøkelse, inkludert rektum og vagina. Man må undersøke hele kroppen enda grundigere enn ved en vanlig medisinsk undersøkelse, ettersom de aller minste arr er like interessante som store, og man bør også være oppmerksom på vaksinasjonssteder. Jeg har flere ganger sett at det ikke har vært selve vaksinen som har forårsaket problemene, men sprøytestikket.

Man bør forsøke å sette tidspunktet da det aktuelle traumet oppstod i sammenheng med når sykdommen startet. Det er da viktig å huske på at et traume vil innvirke på organismen i det samme det inntreffer, mens en sykdom som gallestein vil kunne ha virket i lengre tid før symptomene viser seg.

I følge tyske undersøkelser danner 10 % av alle operasjoner et Störfeld.

hest er dette spesielt viktig i forbindelse med kastrering. Jeg har behandlet en rekke hester som har sluttet å fungere, sluttet å trave eller blitt utilregnelige etter kastrering. Det har da dannet seg et Störfeld i operasjonssåret, og dette må behandles om kroppen skal fungere.

Neuralterapi er den mest effektive terapiformen som finnes. Ved behandling av blokkeringsstedet, arret eller skadestedet, vil man etter få sekunder få en bedring av tilstanden. Det virker som man setter sammen en strømledning, og med ett så lyser lampen igjen.


Et eksempel:

Jeg har også ved flere anledninger sett at øremerking på kyr kan skape brunstproblemer, da øremerket vanligvis settes i området for reflekssonene til det hormonelle system. Likeledes har jeg sett ringer i øret på mennesker gi opphav til alvorlige symptomer. Men først og fremst er det ørekupering, halekupering, kastrasjoner og mer tilfeldige operasjoner og skader som kan gi blokkeringer (Störfeld).

YinYang.Gold.White.w3.png