Observasjon av modifikasjonene

Av Are S. Thoresen
Veterinær akupunktør osteopat homeopat agronom


Med modifikasjoner menes hvilke faktorer som påvirker symptomene eller sykdommen. Hvilke faktorer som gjør sykdommen verre, hvilke som forandrer symptomene og hvilke som gjør den bedre. Om vi kan finne ut dette, så vil vi med stor sikkerhet kunne uttale oss om årsaken til sykdommen, og også om symptomene er forårsaket av et overskudd eller et underskudd. De forskjellige prosessene, mikrokosmiske strukturer (ECIWO-systemer) og organene i kroppen står nemlig i kontinuerlig kommunikasjon med “tilsvarende” prosesser i omverdenen, og om vi utsettes eller påvirkes av disse utenomkroppslige prosessene, vil de tilsvarende prosessene eller områdene i kroppen styrkes, svekkes eller påvirkes på en eller annen måte. Vi må se på kroppen som et mikrokosmos (et ECIWO-system) som relaterer seg til jorden som helhet, ja faktisk hele kosmos. Vi speiler således i våre egne prosesser alle de prosessene som finnes i våre omgivelser, på samme måte som kroppens mindre ECIWO-systemer speiler det som foregår i kroppen som helhet.


Tre eksempler:


Det kan være vanskelig å observere disse forandringene hos dyr. Hos oss selv kan det være ganske lett å merke hvordan hodepinen varierer; ja hvordan i det hele tatt vårt velbefinnende kan variere med forskjellige ytre påvirkninger, mat, værtyper, farger eller forskjellige sinnstilstander.

Hos dyrene krever det en svært nitidig observasjon for å kunne fastslå en slik variasjon, men jeg tar allikevel denne delen med da den er av betydning for helheten, og kan være interessant for en selv.

Disse sammenhengene blir mer oversiktlige når de blir satt opp i et skjema. Her ser vi hvilke prosesser, meridianer, organer, værtyper og så videre som hører sammen.


(NB! Tabeller sees best i landskapsformat, når man ser de på mobiltelefon eller på andre små skjermer. Skyv eventuelt sideveis for å se alle kolonnene i hele bredden.)

Korrespon-
derer med
Ild Jord Luft Vann Tre
Årstid Sommer Sen-
sommer
Høst Vinter Vår
Utvikling Vokse Trans-
formasjon
Høste Lagre Spire
Klima Varme Fuktighet Tørke Kulde Vind
Retning Sør Senter Vest Nord Øst
Yin-organ HT, PC SP LU KI LV
Yang-organ SI, TH ST LI BL GB
Farge Rød Gul Hvit Sort Grønn
Følelse Glede Bekymring Irritasjon Frykt Sinne
Lyd Latter Sang Nynne Gaule Rope
Kroppsåpning Tunge Munn Nese Øre, anus,
vagina,
urinleder
Øynene
Sanse-organ Tale Smak Lukt Hørsel Syn
Kropps-væske Svette Lymfe Slim Urin Tårer
Åpenbares i Ansikt Lepper Hud Hår
(hodet)
Negler
Ernærer Årer Fettvev Hud Knokler Sener
Lagrer Psyke Idéer Vital qi Vilje Sjel
Smak Bitter Søt Sterk Salt Sur


Skjema som viser hvilke prosesser, elementer, meridianer, organer og værtyper med mere som hører sammen.Viktig!

Om den ytre prosessen styrker den indre prosessen, vil alle overskuddssymptomer forverres.

Om den ytre prosessen svekker den indre prosessen, vil alle overskuddssymptomer forbedres.

Om den ytre prosessen styrker den indre prosessen, vil alle underskuddssymptomer forbedres.

Om den ytre prosessen svekker den indre prosessen, vil alle underskuddssymptomer forverres.