4 metoder for å finne underskuddet

Av Are S. Thoresen
Veterinær akupunktør osteopat homeopat agronom


Det er i praksis fire hovedmetoder til å kunne stille en riktig diagnose.

Og med en riktig diagnose menes hele tiden i denne boka det å kunne bestemme hvilken prosess som er i underskudd.

Før vi går inn på symptomenes variasjonsmuligheter og hvordan de kan tenkes å vise sin egenart i mer detalj, er det nødvendig å gjennomgå hvordan de 12 prosessene arter seg ved patologiske tilstander, i underskudd og i overskudd.

Dernest vil vi behandle følgende fire hovedmetoder for identifisering av den ubalanserte prosessen.


1) Iakttakelse av symptomene (både overskudd og underskudd) med hensyn til:

 1. I hvilken rekkefølge de oppstår
  (Av betydning for en elementdiagnose, som da kan indikere hvilket element som har vært utgangspunktet for underskuddet)
 2. Hvordan de arter seg
  (Av betydning for valget av;
 3. Hvor de oppstår
  (Av betydning for en;


2) Registrering av reflekssonene og sensitiviteten i akupunktur-punktene (da i spesiell grad Ting- og Shu-punktene) med hensyn til:

 1. økt sensitivitet, økt smerte, økt blodsirkulasjon og hudtykkelse (viser til overskuddet)
 2. minsket sensitivitet, nedsatt smerte, mindre blodsirkulasjon og hudtykkelse (viser til underskuddet)

Dette kan gi verdifulle bidrag til diagnosen. Det er særlig innen soneterapi, akupunktur og auriculomedisin/øreakupunktur at denne metoden brukes. For å observere disse parameterene (særlig å registrere underskuddet) må vi utvikle en økt sensitivitet i fingertuppene.

Shu-punktene ligger på BL-meridianen som er en Yang-meridian. Siden det som tidligere sagt er langt lettere å diagnostisere et energi-overskudd (smerte ved trykk på punktet), kan vi da finne overskuddet, og videre slutte oss til hvilken prosess som da er i underskudd (se tabellen under).

Overskuddprosess Sannsynlig
Underskuddsprosess
Lunge (LU) Hjerte (HT)
Tykktarm (LI) Hjerte (HT)
Mage (ST) Lever (LV)
Milt (SP) Lever (LV)
Hjerte (HT) Nyre (KI)
Tynntarm (SI) Nyre (KI)
Blære (BL) Milt eller Hjerte (SP – HT)
Nyre (KI) Milt eller Hjerte (SP – HT)
Pericardium (PC) Nyre (KI)
Tredobbelt varmer (TH) Nyre (KI)
Galleblære (GB) Lunge (LU)
Lever (LV) Lunge (LU)

Ved trening kan (bør) vi dog lære oss til å observere underskuddet direkte på Shu-punktene (må da utvikle økt sensitivitet i fingrene), og det er etter min mening en langt sikrere måte enn å gå veien om overskuddet.

Nå er det av enkelte veterinærer utviklet en slags kombinasjonsmetode, hvor man registrerer alle overskuddene (da de ikke er sensitive nok til å finne underskuddet), og så forsøksvis behandler det antatte underskudd. Om rett underskudd behandles, vil alle overskuddssymptomene forsvinne i løpet av få sekunder.

Ting-punktene er langt lettere å bruke til å diagnostisere et underskudd direkte (dette gjelder bare hos hesten), og denne metoden vil behandles særskilt senere (side 00).3) Observasjon av modifikasjonene, det vil si i forbindelse med hva og hvordan selve symptomene varierer, kan si oss ganske mye om hvilke;

 1. stress-faktorer som påvirker den ubalanserte prosessen (visse stressfaktorer virker nemlig sterkere inn på spesielle prosesser, som for eksempel kulde på nyreprosessen)
 2. om prosessen er i overskudd eller i underskudd (litt stress stimulerer nemlig en prosess, mens for mye stress vil svekke den).

Det er særlig innen akupunktur og homöopati at disse observasjonene er av betydning.

(For mer om observasjon av modifikasjoner, se artikkel på webstedet via denne linken: Observasjon av modifikasjonene)4) Direkte observasjon av prosessene vil være av stor betydning. I denne sammenhengen må vi utvikle en spesiell og særegen sensitivitet i vårt indre følelsesliv, vår intuisjon, imaginasjonsevne og kunne bruke en art av sensitiv intensjon. Pulsdiagnosen og metodene brukt innen Cranio-sacral terapi (se side 000) vil jeg anføre under denne kategorien.


article flower text seperator.

Å oppøve muligheten for direkte observasjon av sykdomsårsakene er for terapeuten selv av den aller største betydning, da dette vil føre til en oppøvning av ens egne evner og sensitivitet, og her vil vi ha muligheter til å utvikle oss langt som diagnostikere.

Metodene til direkte observasjon omfatter pulsdiagnose, irisdiagnose og metoder hvor terapeuten vil måtte observere eller føle "ting" som delvis er skjult for andre. En terapiform som Cranio-Sacral terapi bygger utelukkende på slike observasjoner.

Hva man her lærer seg å ”observere” er kroppens livsenergi, dets ”eter-energi – eterlegeme - Qi. Denne energien kan både føles og sees, som mørke bevegelser med lemniskateform, men mer om dette senere.

Innen disse metodene vil markedet være åpent for alle typer av sjarlataneri, men er allikevel så viktig og interessant at jeg vil ta med de mer anerkjente metodene, pulsdiagnosemetoden og cranio-sacral terapien, metoder jeg selv bruker med stor nytte.


article flower text seperator.
YinYang.Gold.White.w3.png